TV: Deboriada

Pitli mumënc de cuntentëza

Juebia, 16.12.2021 da les 20:50-21:06

Chël che porta cuntentëza ie na na tematica de chëla che se à scrit filosofs y psicologs. Tl tëmp liede abinen suvënz n nteres o n mumënt de gheneda per se dé ju cun zeche che nes dà n mumënt de trieva, judan a nes fé sentì miec. Tres n valgun chedri vëniel prejentà situazion desfrëntes, ulache persones de Gherdëina se n sta bën fajan cosses scëmples, ma che mplenësc si vita. L ie i pitli mumënc de cuntentëza, propi chëi che fej tan bon. Program y cunzet: Ivan Senoner, tai: Georg Penn, a cura de: Leo Senoner